Wykaz niezbędnych dokumentów do przyjęcia do
Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im Św. Józefa  • podanie /druk w sekretariacie lub na stronie internetowej/
  • potwierdzenie zatrudniania od pracodawcy
  • 2 zdjęcia
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • (od 2018 r. szkoły podstawowej) i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
  • karta informacyjna
  • umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego zawierana w Cechu (wykaz zakładów uprawnionych do szkolenia znajduje się w sekretariacie szkoły w biurze Cechu)


O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność podań.

 

ZAPRASZAMY!