Tradycyjnie jak co roku w dniu 11 listopada 2017 r., podczas którego Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości Limanową odwiedził sam marszałek Józef Piłsudski.

 

Uroczystości związane z 99 rocznicą odzyskania niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10.30 na limanowskim rynku, gdzie licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz. W uroczystościach wzięły udział również poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz delegacje z wiązankami kwiatów. Po inscenizacji, przemówieniach i apelu poległych, zgromadzeni udali się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości zakończyła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej.

 

W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe Cechu i Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej wraz z delegacjami z kwiatami.

 

 

Dnia 16 października 2017 r. w świetlicy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej odbyło się spotkanie nauczycieli i pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia CRiP im. Św. Józefa w Limanowej oraz mistrzów szkolących młodocianych pracowników z Zarządem Cechu z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta nauczycieli i pracowników oświaty.

W czasie spotkania nauczycielom, rzemieślnikom szkolącym uczniów i pracownikom szkoły życzenia i podziękowania z okazji ich święta złożyli : Pan Józef Curzydło – Starszy Cechu, Pan Janusz Wojs – Dyrektor Cechu i Pan Jerzy Stochel – Dyrektor Szkoły.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone odznaczenia:

 

 • Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Panu Jerzemu Stochlowi – Dyrektorowi Szkoły
 • Platynową Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle, Panom:
  Mieczysławowi Biedroniowi,
  Marianowi Matrasowi,
  Krzysztofowi Wyrwie
 • Złotą Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle, Panom :
  Józefowi Golonce,
  Krzysztofowi Marszałkowi,
  Pawłowi Michurze,
  Wilhelmowi Mrożkowi,
  Leszkowi Popiołkowi,
  Zbigniewowi Szubrytowi
 • Srebrną Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle Paniom i Panom : Józefie Leżańskiej,Małgorzacie Matule,
  Grażynie Mrożek,
  Jolancie Nawieśniak,
  Jerzemu Bolisędze,
  Stanisławowi Cichańskiemu,
  Wojciechowi Łojasowi,
  Stanisławowi Oleksemu,
  Antoniemu Porębskiemu,
  Antoniemu Skirlińskiemu,
  Zbigniewowi Śmietanie,
  Mieczysławowi Śmierciakowi,
  Grzegorzowi Zającowi,
  Stanisławowi Zawadzie

 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu oraz dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu rozpoczynają rok szkolny w dniu 4 września 2017 r.

 • klasy I – o godzinie 9.00
 • klasy II i III – o godzinie 7.30

w salach lekcyjnych przy ul. M. Konopnickiej 4 (wejście od ul. Zielonej).

 

W dniu 25 czerwca 2017 r. odbyła się  XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Organizatorem tegorocznej pielgrzymki była Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel, a koncelebrowali Krajowy Duszpasterz Rzemiosła Polskiego ks. kan. Krzysztof Rusiecki oraz duszpasterz rzemiosła diecezji bielsko-żywieckiej ks. Zygmunt Siamianowski.

Mszę Świętą poprzedziło wręczenie przez Prezesa ZRP Jerzego Bartnika oraz Prezesa Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej Kazimierza Góralczyka dyplomów dla najlepszych mistrzów i uczniów w zawodach rzemieślniczych.

Wśród wyróżnionych był członek naszego Cechu mistrz Pan Józef Curzydło i jego uczeń Andrzej Duda pobierający naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej

Więcej artykułów…